Accorde accountants
AppTomorrow BV
1.3 Varies with device
Accorde is een zelfstandig opererend accountantskantoor met cliënten in verschillende segmenten van het midden- en kleinbedrijf, de vrije beroepensector en de agrarische sector.
Wij kunnen een volledig dienstenpakket leveren aan onze cliënten, waaronder administratie, rapportages, prognoses, loonadministratie, ondernemingsplannen, (starters)begeleiding en financiële planning. Op een aantal vakgebieden werken wij daarvoor samen met een netwerk van specialisten.

U heeft ons kantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn de onderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om bij te blijven. Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we u maandelijks op de hoogte van onderwerpen op financieel gebied die voor u van belang zijn.

Indien u geen portaal plaatst in de App, verwijderen wij de term 'klantenportaal':

New in this version:
Quick-nieuws op maat
BTW-Alert
Brochures en folders
Stel een vraag
Snel een offerte

Accorde is an independently operating accountancy firm with clients in different segments of SMEs, the liberal professions and the agricultural sector.
We can supply a complete service to our clients, including accounting, reporting, forecasting, payroll, business plans, (starters) counseling and financial planning. On a number of fields we work together with a network of specialists.
 
You have our office does not need daily. Yet the subjects we advise you important enough to keep up. Through this app you will find all relevant information about our office, you can make an appointment and we'll keep you monthly about topics in financial matters that are important to you.
 
If you place any portal in the App, we will remove the term 'customer portal':
 
New in this version:
Quick-tailored news
VAT Alert
Brochures and leaflets
Ask a Question
Quick quote

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less