AdviSum
AppTomorrow BV
1.9 Varies with device
Met de adviseurs van AdviSum kunt u sparren over uw strategie, de invulling hiervan, alsmede het monitoren van de realisatie versus de strategie. In het jaar aan het jaar werken is ons adagium, zodatbijsturing direct kan als dat nodig mocht zijn. Daarnaast houden wij altijd in het oog of uw organisatie bedrijfseconomisch en fiscaal fit blijft.

Dankzij deze continue ondersteunende rol kunnen onze klanten zich zorgeloos focussen op hun organisatiedoelstellingen.

AdviSum is uw volwaardige sparringpartner, en steeds op zoek naar het beste voor u en uw organisatie.

AdviSum voor 'groei van mens en organisatie' .

Ook al heeft u ons accountantskantoor niet dagelijks nodig, toch zijn de onderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij te blijven’. Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we u periodiek op de hoogte van onderwerpen op fiscaal en financieel gebied die voor u van belang zijn. Om van ons kantoor relevant nieuws te kunnen ontvangen op maat, dient u bij het downloaden van deze app pushberichten te accepteren.

New in this version:
Quick-nieuws op maat
Brochures en folders
Managementinformatie
Stel een vraag
Snel een offerte

The consultants AdviSum you can spruce your strategy, the implementation thereof and monitoring the realization versus the strategy. In the years of working on this year is our motto, so that adjustments can immediately as the need arises. In addition, we always keep in mind that your organization remains economically and fiscally fit.

Thanks to this continuous support role our customers can focus on their carefree organizational objectives.

AdviSum your full sparring partner, and always looking for the best for you and your organization.

AdviSum for 'growth of people and organizations. "

Even if you do not need us daily accounting firm, yet the subjects on which we advise you important enough to 'keep up'. Through this app you will find all relevant information about our office, you can make an appointment and we will keep you regularly informed of issues in fiscal and financial matters that are important to you. To our office to receive relevant news to measure, you must accept when you download this app push notifications.

New in this version:
Quick-tailored news
Brochures and leaflets
Management Information
ask a question
Quick quote

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less