Erik Bardelmeijer
AppTomorrow BV
1.0 Varies with device
Bij Accountantskantoor Erik Bardelmeijer te Zutphen draait het om MENSEN en CIJFERS. Van een accountantskantoor mag u natuurlijk verachten dat we goed met cijfers zijn. Niet voor niets zetten wij ‘mensen’ en daarbij ook je organisatie vooraan. Want wij willen je helpen om je resultaten te vertalen naar strategische adviezen waarmee je je eigen organisatie beter, efficiënter en doelmatiger kan leiden en aansturen. Daarom zijn wij de juiste partner voor elke ondernemer of bestuurder die meer uit zijn of haar organisatie wil halen.

Ook al heeft u ons accountantskantoor niet dagelijks nodig, toch zijn de onderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om bij te blijven. Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we u periodiek op de hoogte van onderwerpen op fiscaal en financieel gebied die voor u van belang zijn. De BTW-alert stelt u in indien u van ons kantoor een reminder wenst te ontvangen om tijdig uw maand-, kwartaal- of jaaraangifte te doen. Om van ons kantoor relevant nieuws te kunnen ontvangen op maat en/of gebruik te maken van de BTW-alert dient u bij het downloaden van deze App pushberichten te accepteren.

New in this version:
Quick-nieuws op maat
BTW-Alert
Brochures en folders
Managementinformatie
Stel een vraag
Snel een offerte

When Accountantskantoor Erik Bardelmeijer Zutphen is all about PEOPLE, and FIGURES. From an accounting firm, you may naturally despise that we are good with numbers. That is why we put 'people' and also your organization front. Because we want your help to translate your results into strategic advice to help you better your organization can more efficiently and effectively manage and control. Therefore, we will pick the right partner for any business owner or manager looking to increase his or her organization.

Even if you do not need us daily accounting firm, yet the subjects on which we advise you important enough to keep up. Through this app you will find all relevant information about our office, you can make an appointment and we will keep you regularly informed of issues in fiscal and financial matters that are important to you. VAT alert enables you to our office if you wish to receive a timely reminder to do your monthly, quarterly or annual return. To our office to receive relevant news to size and / or utilizing the VAT alert you must accept when you download this app push notifications.

New in this version:
Quick-tailored news
VAT Alert
Brochures and leaflets
Management Information
Ask a Question
Quick quote

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less