De Administratie Valkenswaard
AppTomorrow BV
1.8 Varies with device
De Administratie Valkenswaard: Meer tijd voor persoonlijke aandacht. Automatisering is in deze maatschappij niet meer weg te denken. Steeds verder en sneller willen we. In veel processen is de mens zelfs al de vertragende factor. Simpelweg omdat we niet meer tegen automatisering op kunnen werken. En waarom zouden we ook? We hebben het niet voor niets in het leven geroepen. Gebruik het, bouw het uit. Maak er tijd mee vrij om datgene te kunnen geven waar een vertrouwelijke, zakelijke relatie altijd om zal blijven draaien: persoonlijke aandacht. Van mens tot mens!

Ook al heeft u ons kantoor niet dagelijks nodig, toch zijn de onderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om bij te blijven. Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we u periodiek op de hoogte van onderwerpen op fiscaal en financieel gebied die voor u van belang zijn. De BTW-alert stelt u in indien u van ons kantoor een reminder wenst te ontvangen om tijdig uw maand-, kwartaal- of jaaraangifte te doen. Om van ons kantoor relevant nieuws te kunnen ontvangen op maat en/of gebruik te maken van de BTW- en loonheffing-alert dient u bij het downloaden van deze App pushberichten te accepteren.

New in this version:
Quick-nieuws op maat
BTW- en Loonheffingalert
Kennisbank
Klantenportaal
Brochures en folders
Managementinformatie
Stel een vraag
Snel een offerte

The Administration Valkenswaard: More time for personal attention. Automation is not indispensable in this society. Further and faster we want. In many processes, it is the human being, even though the delaying factor. Simply because we can not stand automation works. And why should we? We have not called for nothing in life. Use it, build it out. Make time it free to give that which a confidential business relationship always will continue to run: personal attention. From man to man!

Even if you do not need every day our office, yet the topics we advise you important enough to keep up. Through this app you can find all relevant information about our office, you can make an appointment and we will keep you regularly informed about issues in fiscal and financial matters that are important to you. VAT alert enables you if you want our office to receive a timely reminder to do your monthly, quarterly or annual return. To accept our office to receive relevant news to size and / or use of the VAT and payroll tax alert, you need to download this app push notifications.

New in this version:
Quick news tailored
Payroll tax and VAT Alert
Knowledgebase
customer portal
Brochures and leaflets
management Information
Ask a Question
Quick quote

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less