4Certain Accountancy
AppTomorrow BV
1.1 Varies with device
4Certain te Hoofddorp is een landelijk werkend accountantskantoor waarbij persoonlijk contact tussen ondernemer en accountant centraal staat. Wij vinden het van belang dat u als ondernemer doet waar u goed in bent, namelijk succesvol zijn in de branche waarin u werkzaam bent.

Ook al heeft u ons accountantskantoor niet dagelijks nodig, toch zijn de onderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om bij te blijven. Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we u periodiek op de hoogte van onderwerpen op fiscaal en financieel gebied die voor u van belang zijn. De BTW-alert stelt u in indien u van ons kantoor een reminder wenst te ontvangen om tijdig uw maand-, kwartaal- of jaaraangifte te doen. Om van ons kantoor relevant nieuws te kunnen ontvangen op maat en/of gebruik te maken van de BTW-alert dient u bij het downloaden van deze App pushberichten te accepteren.

Tevens komt u via deze App terecht op ons online klantportaal. Hier kunt u door ons klaargezette stukken en aangiften accorderen en raadplegen.

New in this version:
Quick-nieuws op maat
BTW-Alert
Brochures en folders
Klantenportaal
Managementinformatie
Stel een vraag
Snel een offerte

4Certain Hoofddorp is a nationally operating accounting firm where personal contact between entrepreneur and accountant is key. We find it important that you as an entrepreneur do what you do best, which is to be successful in the industry in which you work.

Even if you do not need every day our accounting firm, yet the subjects on which we advise you important enough to keep up. Through this app you can find all relevant information about our office, you can make an appointment and we will keep you regularly informed about issues in fiscal and financial matters that are important to you. VAT alert enables you if you want our office to receive a timely reminder to do your monthly, quarterly or annual return. To our office to receive relevant news to size and / or use the Tax alert you must accept when you download this app push notifications.

You also end up on our online customer portal via this App. Here you will approve our set pieces and returns regularly and consult.

New in this version:
Quick news tailored
VAT Alert
Brochures and leaflets
customer portal
management Information
Ask a Question
Quick quote

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less