Geraedts & Reinders
AppTomorrow BV
1.3 Varies with device
Maatschap Geraedts en Reinders in Swalmen en Sittard staat bekend als een vakkundige organisatie op het gebied van de zakelijke dienstverlening en een inspirerende sparringpartner voor klanten in het midden– en kleinbedrijf en particulieren.

Wij hanteren een heldere visie en streven naar verdergaande autonome groei, met behoud van onze flexibele en efficiënte manier van werken en waar vooral kwaliteit hoog in het vaandel blijft staan. Een betrouwbare adviseur zal in de toekomst alleen nog maar belangrijker worden en kunnen we als daadkrachtige, vakkundig financieel en fiscaal adviseur voor onze cliënten het verschil maken.

Ook al heeft u ons accountantskantoor niet dagelijks nodig, toch zijn de onderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij te blijven’. Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we u periodiek op de hoogte van onderwerpen op fiscaal en financieel gebied die voor u van belang zijn. De BTW-alert stelt u in indien u van ons kantoor een reminder wenst te ontvangen om tijdig uw maand-, kwartaal- of jaaraangifte te doen. Om van ons kantoor relevant nieuws te kunnen ontvangen op maat en/of gebruik te maken van de BTW-alert dient u bij het downloaden van deze app pushberichten te accepteren.

New in this version:
Quick-nieuws op maat
BTW-Alert
Brochures en folders
Managementinformatie
Stel een vraag
Snel een offerte

Partnership Geraedts and Reinders in Swalmen and Sittard is known as a professional organization in the field of business services and an inspiring sparring partner for customers in the small and medium enterprises and individuals.

We maintain a clear vision and strive for further organic growth, while maintaining our flexible and efficient way of working, especially where quality remains high priority. A trusted advisor will be even more important in the future and we can act as a powerful, competent financial and tax advisor to our clients make the difference.

Even if you do not need us daily accounting firm, yet the subjects on which we advise you important enough to 'keep up'. Through this app you will find all relevant information about our office, you can make an appointment and we will keep you regularly informed of issues in fiscal and financial matters that are important to you. VAT alert enables you to our office if you wish to receive a timely reminder to do your monthly, quarterly or annual return. To our office to receive relevant news to size and / or utilizing the VAT alert you must accept when you download this app push notifications.

New in this version:
Quick-tailored news
VAT Alert
Brochures and leaflets
Management Information
ask a question
Quick quote

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less