MD Accountancy
AppTomorrow BV
1.0 Varies with device
MD Accountancy is een zelfstandig registeraccountantskantoor gevestigd te Dordrecht. Onze dienstverlening richt zich op MKB ondernemers in alle branches en bestaat uit accountancywerkzaamheden, administratieve dienstverlening en fiscale dienstverlening.

Persoonlijk en Professioneel
De kwaliteit van de dienstverlening, gekoppeld aan een persoonlijke informele aandacht voor onze cliƫnten, staat centraal. Door de persoonlijke aanpak kunnen wij direct inspelen op de behoefte van onze cliƫnten. Ons kwaliteitssysteem voldoet aan de hoogste eisen door ons lidmaatschap van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (www.nba.nl).

U heeft ons kantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn de onderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om bij te blijven. Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we u maandelijks op de hoogte van onderwerpen op financieel gebied die voor u van belang zijn.

New in this version:
Quick-nieuws op maat
Kennisbank Auto & Fiscus
BTW-Alert
Brochures en folders
Stel een vraag
Snel een offerte

MD Accounting is an independent chartered accountant office located in Dordrecht. Our services focus on SME entrepreneurs in all industries and includes accounting work, administrative services and tax services.

Personally and Professionally
The quality of service, coupled with an informal personal attention to our clients is key. The personal approach, we can immediately respond to the needs of our clients. Our quality system complies with the highest standards by our membership of the Dutch Institute of Chartered Accountants (www.nba.nl).

You do not need every day our office. However, the topics on which we advise you important enough to keep up. Through this app you can find all relevant information about our office, you can make an appointment and we will keep you informed monthly topics in financial matters that are important to you.

New in this version:
Quick news tailored
Knowledge Car & Fiscus
VAT Alert
Brochures and leaflets
Ask a Question
Quick quote

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less