NH-Adviesgroep
AppTomorrow BV
1.2 Varies with device
NH Adviesgroep, gevestigd in Hoorn, heeft als doelstelling om mensen te helpen met het geven van financieel inzicht. Wij begeleiden met veel plezier ondernemers en particulieren met tal van vraagstukken. U kunt bij ons terecht voor letterlijk alle zaken waar u zelf geen tijd meer voor heeft of waar u niet alle kennis zelf in huis heeft.

Wij werken op basis van wederzijds respect en vinden het belangrijk om een lange termijn relatie met u aan te gaan omdat alles wat wij doen, gebaseerd is op vertrouwen. Daarop zetten wij dan ook in: intensief contact, persoonlijke interesse, kwalitatief uitstekende dienstverlening en dat voor een scherp, concurrerend tarief.

Wij zijn actief voor klanten door heel Nederland: van Hoorn tot Venlo en van Middelburg tot Emmen en werkzaam in nagenoeg alle branches.

Specialismen: administratiekantoor, lifeplanning, financiƫle planning, budget coaching, financieringen

Ook al heeft u ons kantoor niet dagelijks nodig, toch zijn er onderwerpen waarover wij u (via deze app) adviseren en willen informeren. Wij vinden deze belangrijk genoeg om zo bij te blijven. Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor en kunt u direct een afspraak maken. Wij houden u periodiek op de hoogte van onderwerpen op fiscaal en financieel gebied die voor u van belang zijn.

Voor ReMaedie Administratiekantoor hebben wij de BTW-alert. Deze stelt u in indien u van ons kantoor een reminder wenst te ontvangen om tijdig uw maand-, kwartaal- of jaaraangifte te doen.

Om van ons kantoor relevant nieuws te kunnen ontvangen op maat en/of gebruik te maken van de BTW- en loonheffing-alert dient u bij het downloaden van deze app pushberichten te accepteren.

New in this version:
Quick-nieuws op maat
BTW- en Loonheffing Alert
Klantenportaal
Brochures en folders
Managementinformatie
Stel een vraag
Snel een offerte

NH Advisory Group, based in Hoorn, aims to help people by giving financial insight. We guide with pleasure entrepreneurs and individuals with numerous issues. You can contact us for literally all the things you have no time for themselves or where you do not have all knowledge in-house.

We work on the basis of mutual respect and find it important to enter into a long term relationship with you because everything we do is based on trust. Then we put therefore: close contact, personal interest, excellent quality service and that a sharp, competitive rate.

We operate for customers throughout the Netherlands: van Hoorn to Venlo and from Middelburg to Emmen and working in virtually all industries.

Specialist areas: administration, life planning, financial planning, budget coaching, financing

Even if you do not need every day our office, yet there are issues on which we (by this app) advise and to inform. We consider this important enough to remain at. Through this app you can find all relevant information about our office and you can make an appointment. We will keep you informed periodically issues in fiscal and financial matters which are of interest.

For ReMaedie Administration we have the VAT alert. This allows you, if you want our office to receive a timely reminder to do your monthly, quarterly or annual return.

To accept our office to receive relevant news to size and / or use of the VAT and payroll tax alert you must push messages when you download this app.

New in this version:
Quick news tailored
Payroll tax and VAT Alert
customer portal
Brochures and leaflets
management Information
Ask a Question
Quick quote

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less