PBS Advies
AppTomorrow BV
1.7 Varies with device
PBS Advies, Administratieconsulenten en Belastingadviseurs, te Haarlem bestaat uit een groep enthousiaste medewerkers die graag voor u klaar staat. Knowhow en ervaring van onze mensen staan op hoog niveau en kennis wordt regelmatig op peil gehouden. Wij streven naar een continue kwaliteit van de werkzaamheden en een persoonlijke dienstverlening. Samen mèt u willen en kunnen wij werken aan optimale dienstverlening.

Ons cliëntenbestand komt uit zeer uiteenlopende sectoren en verschillende regio's. Dit gaat van ZZP'ers, zakelijke dienstverlening, tot groot- en detailhandel. Wij verzorgen ook administraties en belastingaangiftes voor particulieren.

Ook al heeft u ons kantoor niet dagelijks nodig, toch zijn de onderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om bij te blijven. Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we u periodiek op de hoogte van onderwerpen op fiscaal en financieel gebied die voor u van belang zijn. De BTW-alert stelt u in indien u van ons kantoor een reminder wenst te ontvangen om tijdig uw maand-, kwartaal- of jaaraangifte te doen. Om van ons kantoor relevant nieuws te kunnen ontvangen op maat en/of gebruik te maken van de BTW- en loonheffing-alert dient u bij het downloaden van deze App pushberichten te accepteren.

New in this version:
Quick-nieuws op maat
BTW- en Loonheffing Alert
Klantenportaal
Managementinformatie
Stel een vraag
Snel een offerte

PBS Consulting, Consultants and Tax, Haarlem is a group of enthusiastic people who love awaits you. Know-how and experience of our people are at a high level and knowledge is regularly maintained. We strive for continuous quality work and personalized service. Together holed want you and we can work on optimal service.

Our clients come from very different sectors and different regions. These range from self-employed, business services, to wholesale and retail. We also provide administration and tax returns for individuals.

Even if you do not need every day our office, yet the topics we advise you important enough to keep up. Through this app you can find all relevant information about our office, you can make an appointment and we will keep you regularly informed about issues in fiscal and financial matters that are important to you. VAT alert enables you if you want our office to receive a timely reminder to do your monthly, quarterly or annual return. To accept our office to receive relevant news to size and / or use of the VAT and payroll tax alert, you need to download this app push notifications.

New in this version:
Quick news tailored
Payroll tax and VAT Alert
customer portal
management Information
Ask a Question
Quick quote

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less