Rapport Administraties
AppTomorrow BV
1.0 Varies with device
Verfrissend en ondernemend

Rapport Administraties te Rotterdam is een ambitieus administratiekantoor voor het MKB in Rotterdam en omstreken, dat kwaliteit en klanttevredenheid hoog in het vaandel heeft staan. Voor u als ondernemer verrichten wij o.a. de volgende werkzaamheden: verwerken financiële administratie, verkoop- en inkoopboek, bank- en kasboek, het opstellen van jaarrekeningen, het verzorgen van uw loonadministratie, fiscale aangiften en adviezen en het het opstellen van ondernemingsplannen.

U heeft ons kantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn de onderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om bij te blijven. Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we u maandelijks op de hoogte van onderwerpen op financieel gebied die voor u van belang zijn.

New in this version:
Quick-nieuws op maat
BTW-Alert
Kennisbank Auto & Fiscus
Klantenlogin
Video´s
Stel een vraag
Snel een offerte

Refreshing and enterprising

Report Administrations in Rotterdam is an ambitious trust for SMEs in Rotterdam area that has quality and customer satisfaction are paramount. For you as an entrepreneur, we provide among others the following activities: processing financial accounting, sales and purchase journals, bank, and ledger, preparing financial statements, taking care of your payroll, tax returns and advice and drafting business plans.

You do not need every day our office. However, the topics on which we advise you important enough to keep up. Through this app you can find all relevant information about our office, you can make an appointment and we will keep you informed monthly topics in financial matters that are important to you.

New in this version:
Quick news tailored
VAT Alert
Knowledge Car & Fiscus
customer Login
Videos
Ask a Question
Quick quote

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less