TB-Plus
AppTomorrow BV
1.5 Varies with device
TB-Plus te Dordrecht: hét vakbekwame administratie- en advieskantoor. Voor een ondernemer is niets prettiger dan niet in te hoeven zitten over de boekhouding. Het liefst focust u zich natuurlijk volledig op datgene waar u goed in bent: uw bedrijf laten floreren. TB-Plus is daarom voor u de ideale partner.

Ook al heeft u ons kantoor niet dagelijks nodig, toch zijn de onderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om bij te blijven. Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we u periodiek op de hoogte van onderwerpen op fiscaal en financieel gebied die voor u van belang zijn. De BTW-alert stelt u in indien u van ons kantoor een reminder wenst te ontvangen om tijdig uw maand-, kwartaal- of jaaraangifte te doen. Om van ons kantoor relevant nieuws te kunnen ontvangen op maat en/of gebruik te maken van de BTW- en loonheffing-alert dient u bij het downloaden van deze App pushberichten te accepteren.

New in this version:
Quick-nieuws op maat
BTW- en Loonheffing Alert
Kennisbank
Klantenportaal
Brochures en folders
Managementinformatie
Stel een vraag
Snel een offerte

TB-Plus Dordrecht: thé competent administration and consultancy. For an entrepreneur is nothing more pleasant than not having to worry about accounting. Ideally focuses'll naturally fully on what you do best: make your business thrive. TB-Plus is therefore your ideal partner.

Even if you do not need every day our office, yet the topics we advise you important enough to keep up. Through this app you can find all relevant information about our office, you can make an appointment and we will keep you regularly informed about issues in fiscal and financial matters that are important to you. VAT alert enables you if you want our office to receive a timely reminder to do your monthly, quarterly or annual return. To accept our office to receive relevant news to size and / or use of the VAT and payroll tax alert, you need to download this app push notifications.

New in this version:
Quick news tailored
Payroll tax and VAT Alert
Knowledgebase
customer portal
Brochures and leaflets
management Information
Ask a Question
Quick quote

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less