Van Driel Finance
AppTomorrow BV
1.7 13.0mb
Van Driel Finance, duidelijk in uw voordeel!

Uw administratie wilt u goed op orde hebben. Van Driel Finance verzorgt uw complete administratie. Daarnaast ontvangt u periodiek rapportages over het financieel reilen en zeilen van uw onderneming. Ook voor de salarisadministratie kunt u bij Van Driel Finance terecht. Naast dat Van Driel Finance uw complete administratie doet, zien wij het ook als onze taak om u voortdurend te adviseren over uw financiƫle situatie. Welke kansen bieden zich aan, waar moet u in een groeiende onderneming rekening mee houden? Tijdig advies helpt u in iedere fase verder. Door onze ruime ervaring kunnen wij u adequaat adviseren op tal van gebieden.

Van Driel Finance is gevestigd in Capelle aan den IJssel en regio Rotterdam 010. Mensen buiten deze regio zijn ook van harte welkom.

U heeft ons kantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn de onderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om bij te blijven. Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we u maandelijks op de hoogte van onderwerpen op financieel gebied die voor u van belang zijn.

New in this version:
Quick-nieuws op maat
BTW-Alert
Brochures en folders
Klantenportaal
Snel een offerte
Verbeterde performance
Toevoeging loonbelasting-alert
Aanpassing personeelsfilter
Uitbreiding berichtenprofiel
Verbeterde PDF-viewer (IOS)

Van Driel Finance, clearly in your favor!

Your administration would like you are in good shape. Van Driel Finance provides your complete administration. You will also receive periodic reports about the financial ins and outs of your business. For the payroll too, please contact Van Driel Finance. Besides that Van Driel Finance does your complete administration, we see it as our job to constantly advise you about your financial situation. What opportunities present themselves, where should you keep in mind in a growing company? Timely advice will help you at every stage. Through our extensive experience we can advise you properly in many areas.

Van Driel Finance is based in Capelle aan den IJssel and Rotterdam area 010. People outside the region are also welcome.

You have our office does not need daily. Yet the subjects we advise you important enough to keep up. Through this app you will find all relevant information about our office, you can make an appointment and we'll keep you monthly about topics in financial matters that are important to you.

New in this version:
Quick-tailored news
VAT Alert
Brochures and leaflets
Client Portal
Quick quote
Improved performance
Adding payroll taxes alert
Adapting staff filter
Expansion message profile
Improved PDF viewer (IOS)

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less