Verstraten & Partners
AppTomorrow BV
3.0 Varies with device
De adviseurs van ons kantoor te Hoofddorp begeleiden cliënten op het gebied van administratieve dienstverlening, loonadministraties, belastingadviezen en overige financiële vraagstukken.

Ook al heeft ons administratiekantoor niet dagelijks nodig, toch zijn de onderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij te blijven’. Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we u periodiek op de hoogte van onderwerpen op fiscaal en financieel gebied die voor u van belang zijn. De BTW alert stelt u in indien u van ons kantoor een reminder wenst te ontvangen om tijdig uw maand-, kwartaal- of jaaraangifte te doen. Om van ons kantoor relevant nieuws te kunnen ontvangen op maat en/of gebruik te maken van de BTW-alert dient u bij het downloaden van deze app pushberichten te accepteren. Tevens komt u via deze App terecht bij onze online pakketten.

New in this version:
Quick-nieuws op maat
BTW-Alert
Brochures en folders
Klantenportaal
Managementinformatie
Stel een vraag
Snel een offerte

The consultants of our office in Hoofddorp guide clients in the area of ​​administrative services, salary administration, tax advice and other financial issues.

Even if our trust not need daily, yet the subjects we advise you important enough to 'keep up'. Through this app you can find all relevant information about our office, you can make an appointment and we will keep you regularly informed of issues in fiscal and financial matters that are important to you. VAT alert enables you to our office if you wish to receive a timely reminder to do your monthly, quarterly or annual return. To our office to receive relevant news on size and / or use of the VAT alert you must accept when you download this app push notifications. You also comes through this App ask our online packages.

New in this version:
Quick-tailored news
VAT Alert
Brochures and leaflets
Client Portal
Management Information
Ask a question
Quick quote

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less