Otten & Kampschreur
AppTomorrow BV
2.2 Varies with device
Otten & Kampschreur Accountants en Belastingadviseurs: Het merendeel van onze relaties komt via-via bij ons terecht. Mensen die, op advies van een vriend of zakelijk contact, met ons eens geheel vrijblijvend willen bijpraten. Dat zijn gesprekken met een waaier aan onderwerpen. Uitbreiden van de zaak, of niet? Uitbesteden van de loonadministratie, ja of nee? Of we niet eens kunnen kijken naar de laatste jaarrekening en of we een toelichting kunnen geven op estate planning. Dat soort gesprekken voeren we graag. Omdat we weten hoe belangrijk een gedegen financieel advies is voor ondernemers en particulieren.

Ook al heeft u ons niet dagelijks nodig. Toch zijn de onderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij te blijven’. Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we u periodiek op de hoogte van onderwerpen op fiscaal en financieel gebied die voor u van belang zijn. De BTW alert stelt u in indien u van ons kantoor een reminder wenst te ontvangen om tijdig uw maand-, kwartaal- of jaaraangifte te doen. Om van ons kantoor relevant nieuws te kunnen ontvangen op maat en/of gebruik te maken van de BTW-alert dient u bij het downloaden van deze App pushberichten te accepteren.

New in this version:
- Quick-nieuws op maat
- BTW-Alert
- Brochures en folders
- Managementinformatie
- Stel een vraag
- Snel een offerte

Otten & Kampschreur Accountants and Tax: Most of our clients come to us through-via. People who, on the advice of a friend or business contact, to chat with us even without obligation. These are conversations with a variety of topics. Expanding the case or not? Outsourcing of payroll, yes or no? Or we can not look at the last annual accounts and if we can provide an explanation of estate planning. That kind of talk we like to perform. Because we know how important sound financial advice to entrepreneurs and individuals.

Even if you do not need us daily. Yet the subjects we advise you important enough to 'keep up'. Through this app you can find all relevant information about our office, you can make an appointment and we will keep you regularly informed of issues in fiscal and financial matters that are important to you. VAT alert enables you to our office if you wish to receive a timely reminder to do your monthly, quarterly or annual return. To our office to receive relevant news on size and / or use of the VAT alert you must accept when you download this app push notifications.

New in this version:
- Quick-tailored news
- VAT Alert
- Brochures and leaflets
- Management Information
- Ask a question
- Fast quote

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less