ttoworld
The Thirdones Co, LTD
1.2 Varies with device
Xem khoảng cách từ vị trí của bạn đến người dùng khác.
Chức năng dẫn đường cho phép bạn xác định được đường đi ngắn nhất từ vị trí của bạn đến vị trí của người dùng khác
Phần mềm cho phép người dùng chat đơn, chat nhóm, gọi thoai, gọi video.
Tìm kiếm bạn bè, kết bạn trực tiếp hoặc thông qua bản đồ.

Content rating: Teen

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less