Workforce
FPT Telecom
5.5 Varies with device
Hệ Thống Quản Lý Nhân Lực (Workforce Management – WFM) bao gồm các quy trình mà một tổ chức sử dụng để tối ưu hóa năng suất làm việc của từng nhân viên, phòng ban và toàn công ty.

Hệ thống trên Android gồm 3 module chính:

1/ Workforce Absence
Quản lý việc nghỉ phép, đi làm trễ thay cho giấy tờ truyền thống.
Nhân viên có thể xin nghỉ phép, xin đi làm trễ, xem lịch sử nghỉ phép. Người quản lý sẽ duyệt đơn xin nghỉ phép, xem các báo cáo thống kê nghỉ phép của nhân viên.

2/ Workforce Attendance
Ứng dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để điểm danh, chấm công nhân viên, truy vết lịch sử ra vào của nhân viên nếu cần.

3/ Workforce Scheduling
Hiển thị lịch làm việc, ca trực và đổi ca cho nhân viên

Hãy gọi cho chúng tôi: 0906227896 (Mr Đỉnh)

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less