Accountancy Portal
Reeleezee b.v.
2.0.3.1 Varies with device
Accountancy Portal stelt u in staat om met uw telefoon of tablet in te loggen op de Portal van uw accountantskantoor. Hiermee krijgt u toegang tot Portal functies die tot voor kort alleen via uw PC beschikbaar waren. Accountancy Portal werkt alleen in combinatie met het Reeleezee Accountancy Portal platform. Overleg eventueel met uw accountantskantoor of deze App werkt met hun portal.

Kenmerken:
● Veilig inloggen op de Portal van uw accountantskantoor
● Toegang voor zowel klanten als medewerkers van het accountantskantoor
● Toegang tot het aangiftedossier van uw bedrijf of van uw klanten
● Aangiftes in detail inzien, beoordelen en digitaal accorderen of afkeuren
● Toont en verwerkt alle XML aangiftes die op de BAPI poort worden aangeleverd
● Toont en verwerkt alle XBRL aangiftes die op de Digipoort en Banken Infrastructurele Voorzieningen (BIV) worden aangeleverd

Ondersteunde talen:
● Nederlands

Accounting Portal enables you to log in with your phone or tablet on the portal of your accounting firm. Provides access to Portal functions that until recently were only available via your PC. Accounting Portal only works in conjunction with the Reeleezee Accounting Portal platform. If necessary, consult with your accountant or office this App works with their portal.

Features:
● Secure login to the portal of your accounting firm
● access for both customers and employees of the accounting firm
● Access to the file declaration of your company or your clients
● recognize Declarations in detail, evaluate and approve or disapprove digital
● Displays and processes all XML declarations which are supplied by the BAPI port
● Displays and processes all XBRL returns that are delivered on the Digipoort and Banking Infrastructure Services (TES)

Supported languages:
● Dutch

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less