TenderGuide
Relectus
1.1 Varies with device
De TenderGuide App is een eenvoudig te gebruiken, gratis applicatie waarmee u gemakkelijk een overzicht krijgt van de aanbestedingen binnen uw sector. Om de TenderGuide App te gebruiken heeft u een gebruikersaccount nodig. U heeft de keuze uit een gratis Basic Account of een Premium Account. Met een Premium Account krijgt u toegang tot extra functionaliteiten en verrijkte informatie.

Kenmerken:

- Actuele aanbestedingen in een overzicht op basis van uw sector.
- Per aanbesteding de basisgegevens bekijken.
- Een aanbesteding doorsturen naar uw contact(en).

- Bel mij functie, indien u vragen heeft of begeleid wilt worden bij uw inschrijving.

Premium-functies:

- Per aanbesteding alle beschikbare informatie bekijken.
- Actuele aanbestedingen op basis van eigen samengestelde zoekregels.
- Nauwkeurige en unieke zoekfunctionaliteit op basis van eigen labels.
- Eenvoudig kiezen of u een aanbesteding wilt volgen of niet interessant vindt.
- Alle projecten die u volgt in een overzicht.
- Direct updates van interessante projecten ontvangen.
- Uw eigen projectgegevens inzien.


The Tender Guide App is an easy to use, free application that allows you to easily get an overview of the procurement within your sector. To use the Tender Guide app, you need a user account. You can choose a free Basic account or a Premium account. With a Premium account you get access to additional features and enhanced information.

Features:
- Current tenders in a survey based on your industry.
- See by tendering the basic data. - Forward a call for tenders to your contact (s).
- Call Me feature, if you have questions or need guidance in your subscription.

Premium Features:
- View all available information per tender.
- Current tenders on the basis of its own aggregated search rules.
- Accurate and unique search functionality based on their own labels.
- Easily choose whether to follow or not interests tendering.
- All projects that follow in a statement.
- Receive direct updates on interesting projects.
- Recognize your own project data.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less