تهران ثبت - ثبت شرکت ها
Parham Datis
2.1.0 Varies with device
سامانه همراه امور ثبتی شرکتها
اپلیکیشن تخصصی تهران ثبت در راستای سهولت در ارائه خدمات ثبتی مربوط به شرکتها و موسسات ، طراحی گردیده و با داشتن این اپلیکیشن امکان مدیریت کلیه امور ثبتی اعم از : ثبت انواع شرکت ، انحلال ، صورتجلسات ، کد اقتصادی ، پلمپ دفاتر ، کارت بازرگانی ، ثبت طرح صنعتی ، اختراع ، اسم و علائم تجاری و رتبه بندی انواع شرکت در اختیار کاربران قرار می گیرد.

Records with the system of corporate
Tehran specialized applications filed in order to facilitate the registration services to companies and institutions, this application was designed with the possibility to manage all the Records including: recording a variety of companies, liquidation, minutes of meetings, coding, closed offices, trading cards, records industrial designs, patents, names, trademarks and rating forms are now available to users.

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less