Samhall
Samhall AB
1.0.5 Varies with device
Appen innehåller intern information från Samhall. Målgruppen är Samhalls medarbetare i hela Sverige. Innehållet består av redaktionellt material såsom artiklar, intervjuer med anställda och podcasts av och med anställda, samt regionala nyheter från Samhalls olika regioner och spel.

Det finns även möjlighet att söka jobb via arbetsförmedlingen eller på Samhall.

Funktioner: mentometerknapp, positioneringsfunktion, samt en funktion som räknar ned dagar till lönen.

The app contains internal information from Samhall. The target audience is Samhall employees throughout Sweden. The content consists of editorial material such as articles, interviews with employees and podcasts of the employees, as well as regional news from Samhall different regions and games.

It is also possible to apply for jobs through an employment agency or Samhall.

Features: response meter button, positioning function, and a function that counts down the days to wages.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less