GPSJournal
Schotte Systems AB
1.6.0 Varies with device
Med GPSJournals app hanterar du din elektroniska körjournal från GPSJournal enkelt och smidigt direkt i mobilen.

Appen förutsätter att du är kund hos GPSJournal och har GPS-utrustning från oss installerad i ditt fordon, samt har inloggningsuppgifter till gpsjournal.se.

För mer info se http://www.gpsjournal.se

With GPSJournals app you manage your electronic logbook from GPSJournal quickly and easily directly on your mobile.

The app assumes that you are a customer of GPSJournal and GPS equipment from us installed in your vehicle, and have credentials to gpsjournal.se.

For more info see http://www.gpsjournal.se

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less