Seyir MOTAT
Seyir Mobil Sistemler A.Ş.
1.9 Varies with device
Her bir atık taşıma işlemine ilişkin bilgilerin kaynağında kayıt altına alınması, atık yüklü araçların seyir halindeyken izlenmesi ve bu şekilde atık taşıma işlemlerinin etkin bir şekilde denetlentlenerek;

Üreticilerin Atıklarını ne zaman nerede nasıl değerlendirdiklerini
Lisanslı taşıyıcıların atıkları yetkili sürücü ile Uluslararası Tehlikeli madde taşımasına uygun ve güvenli bir şekilde teslim ettiğini
Lisanslı tesislerin yetkileri kapsamında ki tehlikeli atıkları Mevzuat, lisans ve işletme şartlarına uygun kabul ettiklerini
Çevrimiçi kayıt altına alıp

Acil durumlarda tüm tarafları ve acil müdahale ekiplerini (Polis-Jandarma-itfaiye- ilk yardım v.b.) ve gerektiğinde uzmanarı haberdar edip kaza bilgilerine ulaşmasını ve taraflar arası iletişimi sağlayan
Uygunsuzluklarda taşıma işlemi sonuçlanmadan tüm tarafları mevzuata uygunlukta haberdar eden
Sektörde üretici lisanslı taşıyıcı ve lisanslı tesislerin eşit rekabet şartlarına sağlayacak
Dünyada ilk olma özelliğini taşıyan bir ülkenin çevrimiçi atık yönetim sistemidir.

Sistem atığın üreticisinden alınıp bertaraf tesisine kabul edilmesine kadarki süreci kapsar ve aşağıdaki birimlerin mevzuat tarafından belirlenmiş yükümlülükleri kapsamında koordineli çalışması ile yürütülür.

Seyir Mobil Motat uygulaması ile tüm bu işlemleri aracınızdan yönetebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için web sitemize göz atabilirsiniz! www.seyirmobil.com - 0850 200 08 60

Each waste should be registered at the source of the information concerning the handling, monitoring of waste laden vehicle while driving, and thus effectively denetlentlenerek waste handling;

When they evaluate where and how the Waste Producer
Licensed waste carriers authorized to drive the international transportation of dangerous goods is delivered appropriately and safely
hazardous waste within the scope of the legislative powers of licensed facilities, they agreed to comply with licensing and operating conditions
take recording Online

All the parties, and emergency response teams in emergency situations (The police fire brigade first-aid etc.), and uzmanar the necessary information to reach informed whether the accident and allowing communication between the parties
all parties informed of the result of the handling of non-conformities that regulatory compliance
Industry manufacturers to ensure equal conditions of competition, of licensed carriers and licensed facilities
online in a country which is the first of its kind in the world of waste management system.

Whether the system of waste disposal facilities to the manufacturer covers the period up to the adoption and scope of work carried out in coordination with the obligations specified by the legislation of the following unit.

Cruising with MOTAT Mobile app you can manage all these operations tool. You can browse our website for more information! www.seyirmobil.co I - 0850 200 08 60

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less