ค้าปลีก สแกนโค๊ด
Jakrapan Paopisut
1.0.1 Varies with device
ค้าปลีกสแกนโค๊ด เป็น application ที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการมีระบบสแกนบาร์โค๊ดเพื่อคิดราคาสินค้า ขายปลีกรายวัน โดยข้อมูลการขายจะมีการเคลียร์วันต่อวัน ระบบจะเก็บข้อมูลสินค้าขายดีรายวัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

Retail code scanning application is ideal for small businesses that want to systematically scan the bar code so that the product price. Daily Retail The sales data will be cleared daily. The system stores data products daily. So that users can analyze the data to provide even more benefits.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less