Dien Quang Shop
Simbirsk Technologies Ltd
1.0.3 1.0mb
Dien Quang Shop App Android

Hiện Điện Quang cung cấp ra thị trường hơn 1000 sản phẩm chiếu sáng và thiết bị điện các loại theo định hướng “An toàn – Tiết kiệm – Thân thiện môi trường”, với các dòng sản phẩm chính như: đèn Led các loại, đèn huỳnh quang Compact; bộ đèn DoubleWing siêu sáng; đèn huỳnh quang ống thẳng các loại; đèn sợi đốt nung sáng; đèn bàn và đèn trang trí; máng đèn; chóa đèn dân dụng và công nghiệp; ổ cắm, phích cắm điện chịu nhiệt; các sản phẩm chiếu sáng chống ẩm, chống bụi dùng trong dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp và ngư nghiệp.

Không chỉ cung cấp các sản phẩm chiếu sáng, với mong muốn cung cấp cho khách hàng và người tiêu dùng giải pháp hoàn chỉnh cho các công trình, Điện Quang còn cung cấp cho khách hàng các dịch vụ về tư vấn, thiết thế và thi công các công trình chiếu sáng dân dụng và công nghiệp.

Điện Quang cam kết luôn làm hết sức mình để đáp lại niềm tin của khách hàng và người tiêu dùng dành cho sản phẩm và thương hiệu Điện Quang và tin tưởng rằng Điện Quang sẽ mãi là thương hiệu được lựa chọn đầu tiên đối với khách hàng và người tiêu dùng.

Dien Quang App: Khách hàng sẽ nhanh chóng chọn được những sản phẩm phù hợp cho gia đình với sản phẩm chính hãng chất lượng cao.

Khánh hàng có thể tải và sử dụng trên Android


Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang
Địa chỉ: 125 Hàm nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84) 1900 1257
Email: info@dienquang.com
Web: www.dienquang.com, shop.dienquang.com

Dien Quang Shop Android App

Show DQC provide the market over 1000 lighting products and electrical equipment types oriented "Safety - Saving - Environmentally friendly", with the major product lines including various kinds of LED lights Compact fluorescent; DoubleWing super bright lights; straight tube fluorescent lamps of all kinds; baked incandescent light; table lamps and decorative lighting; bring; headlight civil and industrial; sockets, plugs heat resistance; Lighting products moisture and dust in civil, industrial, agricultural and fishery.

Not only provide lighting products, with the desire to provide customers and consumers complete solutions for projects, Dien Quang also provides its clients with consulting services, set position and performance, Public works and civil lighting industry.

Dien Quang is committed to doing its utmost to respond to the confidence of customers and consumers for products and brands Dien Quang and Quang believes Electric brand will remain the first choice for customers and consumers.

Dien Quang App: Customers will quickly select the appropriate products for families with genuine products of high quality.

Khanh customers can download and use on Android


JSC Dien Quang Lamp
Address: 125 Ham Nghi, District 1, Ho Chi Minh City
Phone: (84) 1900 1257
Email: info@dienquang.com
Web: www.dienquang.com, shop.dienquang.com

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.0 and up

...more ...less