Revula, talep yönetimi, kişi ve kurum veritabanı takibi ve yönetimi, döküman yönetimi; etkinlik ve organizasyon yönetimi, görev takibi ve yönetimi, iş akış yönetimi, mesai takibi, performans takibi, gelir-gider takibi, çeşitli formların oluşturulması ve takibi, toplu e-posta gönderimi gibi araçlarla kurumsal firmaların tüm süreçlerini kontrol etme imkanı verir.

Revul to, demand management, people and institutions tracking and database management, document management; efficiency and organizational management, task tracking and management, workflow management, overtime tracking, performance monitoring, income and expense tracking, the creation of various forms and follow-up, with tools such as mass e-mail or allows to control all processes of corporate companies.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less