İzmir İktisat Kongresi
Sodamedya Interactive
1.3 0.8mb

5. İzmir İktisat Kongresi 30 Ekim-1 Kasım 2013 tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığı’nın organizasyonunda düzenlenecektir.

Kongrenin ana teması “Küresel Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi” olarak belirlenmiştir.

Kongrede, küresel ekonomik gelişmeler ışığında Türkiye ekonomisi, yüksek ve istikrarlı büyüme, finans, sanayileşme, girişimcilik, Ar-Ge ve yenilik, nitelikli insan kaynağı, bölgesel gelişme, rekabetçi ve yaşanabilir kentler, kapsayıcı kalkınma politikaları, işgücü piyasası ve istihdam, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme, tarım ve gıda, hizmetler sektörü, kamu ekonomisi, kamu yönetimi reformları, bilişim politikaları, uluslararası rekabet gücü, uluslararası ticaret ve benzeri konu başlıkları kapsamında ülkemizin önümüzdeki dönem politikalarına ışık tutacak tartışmaların yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, Kongrede İzmir ve Ege Bölgesine odaklanan çeşitli oturumlar da gerçekleştirilecektir.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less