FGTIME
Solomo Sp. z o.o.
1.21 Varies with device
Oficjalna aplikacja VI Forum Gospodarczego Time przygotowana w systemie Confrenz pozwoli Państwu efektywnie wykorzystać swój czas podczas konferencji i nawiązać kontakty z innnymi uczestnikami.

Aplikacja umożliwia:
- przeglądanie programu Forum i tworzenie własnej agendy
- dostęp do listy prelegentów
- przeglądanie listy uczestników Forum, wyszukiwanie uczestników według nazwisk, firm i stanowisk
- nawiązywanie kontaktów i organizowanie spotkań z innymi uczestnikami
- wzięcie udziału w dyskusji
- dostęp do wszystkich niezbędnych informacji o Forum
- wyrażanie opinii na temat Forum (ankieta)
- otrzymywanie bieżących informacji od organizatorów

The official application VI Economic Forum: Time prepared Confrenz system will allow you to effectively use your time at the conference and to establish contacts with innnymi participants.

The application allows you to:
- Browse through the forum and create their own agenda
- Access to the list of speakers
- View the list of participants of the Forum, participants search by names, companies and positions
- Networking and organizing meetings with other participants
- Take part in the discussion
- Access to all necessary information about the Forum
- Expressing an opinion on the topic (poll)
- Receive current information from the organizers

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less