EFNI 2016
Solomo Sp. z o.o.
1.43 Varies with device
PL

Aplikacja mobilna Europejskiego Forum Nowych Idei, która umożliwia m.in. śledzenie wydarzeń programowych Forum, udział w głosowaniach, komentowanie dyskusji podczas sesji czy paneli, otrzymywanie aktualności dotyczących Forum. Dzięki aplikacji EFNI Uczestnicy mogą efektywniej zaplanować swój czas na Forum, stworzyć indywidualną agendę, a także kontaktować się z innymi uczestnikami EFNI.

Funkcjonalności aplikacji:
przeglądanie listy uczestników EFNI, wyszukiwanie uczestników według nazwisk, firm i stanowisk
nawiązywanie kontaktów i organizowanie spotkań z innymi zalogowanymi uczestnikami
przeglądanie programu Forum, dodawanie wydarzeń programowych do kalendarzy na smartfonach i tabletach
przeglądanie listy panelistów i gości EFNI
wyrażanie opinii w interaktywnych sondażach przeprowadzanych podczas EFNI
komentowanie oraz zadawanie pytań panelistom – najbardziej popularne pytania będą przedmiotem dyskusji w trakcie poszczególnych wydarzeń
przeglądanie galerii foto EFNI
wyrażanie opinii na temat Forum (ankieta)


---
ENG

Official app of the European Forum for New Ideas – allows staying up to date with programme events of the Forum, taking part in polls, commenting on the discussion during session and panels, and receiving the latest Forum news. Thanks to this app, participants of EFNI can also plan their days during the Forum more effectively, create personalized agendas, and get in touch with other attendees of the conference.

This apps allows you to:
view the list of EFNI attendees, search for participants by name, function, company name
get in touch with others and organize meetings with other app users
check EFNI programme, add programme events to your calendar on your phone or tablet
view the list of EFNI panelists and guests
express your opinions during interactive EFNI sessions
comment and ask questions directly to panellists – most popular questions will be discussed during particular events
view EFNI photo gallery
express your opinion about the Forum in a special survey

PL

The mobile application of the European Forum for New Ideas, which allows, among others, Forum tracking program events, participation in voting, commenting on discussions during the session, or panels, to receive updates about the Forum. With this application EFNI Participants can effectively plan your time at the Forum, create a personalized agenda, as well as contact with other participants EFNI.

Application functionality:
view the list of participants EFNI, search for participants by name, companies and positions
establishing contacts and arranging meetings with other participants logged
browse through the Forum, add events to the calendar software on smartphones and tablets
view the list of panelists and guests EFNI
expressing opinions in interactive polls conducted during EFNI
commenting and asking questions panelists - the most popular questions will be discussed during the individual events
browse the photo gallery EFNI
expressing opinions on Forum (poll)


---
ENG

Official app of the European Forum for New Ideas - allows staying up to date with events program of the Forum, taking part in polls, commenting on the discussion during sessions and panels, and receiving the latest news Forum. Thanks to this app, Participants of EFNI can also plan Their days during the Forum more Effectively, create personalized Agendas and get in touch with other attendees of the conference.

This apps allows you to:
view the list of attendees EFNI, to search for participants the name, function, company name
get in touch with others and organize meetings with other app users
check EFNI program, program add events to your calendar on your phone or tablet
view the list of panelists and guests EFNI
express your opinions during interactive sessions EFNI
comment and ask questions Directly to panellists - most popular questions will be discussed during Particular events
EFNI view photo gallery
express your opinion about the Forum in a special survey

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less