IAB Camp 2015
Solomo Sp. z o.o.
1.38 Varies with device
Aplikacja mobilna IAB Polska

To narzędzie, które ułatwi Państwu aktywny udział w IAB Interactive Camp oraz networking z innymi uczestnikami. Umożliwia ono m.in. śledzenie wydarzeń programowych, komentowanie dyskusji i zadawanie pytań podczas prezentacji oraz paneli, a także otrzymywanie aktualności dotyczących wydarzenia.

Dodając poszczególne wydarzenia do ulubionych mogą Państwo efektywnie zaplanować swój czas, tworząc indywidualną agendę konferencji.

W aplikacji możliwe jest przeglądanie listy uczestników IAB Interactive Camp oraz bezpośrednie kontaktowanie się z nimi.

W sekcji “Informacje” będą mogli zapoznać się Państwo z profilami sponsorów i partnerów IAB Interactive Camp, którzy umożliwili nam organizację konfernecji.

Funkcje aplikacji

- przeglądanie listy uczestników, wyszukiwanie według nazwisk, firm i stanowisk
- nawiązywanie kontaktów i organizowanie spotkań z innymi uczestnikami
- przeglądanie programu konferencji, dodawanie wydarzeń programowych do kalendarzy na smartfonach i tabletach
- przeglądanie listy prelegentów
- zadawanie pytań prelegentom – najbardziej popularne pytania będą przedmiotem dyskusji w trakcie poszczególnych wydarzeń
- wyrażanie opinii w dyskusjach
- dostęp do planu obiektu, w którym odbywa się konferencja
- dostęp do informacji o kolejnych wydarzeniach organizowanych przez IAB

We'll send IAB Poland

It is a tool that will facilitate your active participation in the IAB Interactive Camp and networking with other participants. It allows you to, among others, tracking program events, commenting on discussions and ask questions during the presentations and panels, as well as receive news on events.

Adding individual events to favorites you can plan your time effectively, creating a personalized agenda of the conference.

In the application, you can view a list of participants IAB Interactive Camp and direct contact with them.

In the section "Information" will be able to refer you to the sponsors and partners profiles IAB Interactive Camp who made us konfernecji organization.

App Features

- Browse the list of participants, search by name, company and positions
- Establishing contacts and meetings with other participants
- View the conference program, add events to the calendar software for smartphones and tablets
- Browse the list of speakers
- Asking questions to the speakers - the most popular questions will be discussed during the individual events
- Expressing opinions in discussions
- Access to the building plan, which hosts a conference
- Access to information about subsequent events organized by the IAB

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less