Mobile Marketing Mix
Solomo Sp. z o.o.
1.30 Varies with device
Oficjalna aplikacja konferencji Mobile Marketing Mix.
Konferencja będzie skierowana nie tylko do działów marketingu, agencji reklamowych, domów mediowych czy agencji interaktywnych. Chcemy, aby przede wszystkim uczestniczyli w niej pasjonaci mobilu, którzy chcą poznać nowe trendy z nim związane, a także dowiedzieć się, jak wielką wagę odgrywa mobile w komunikacji i strategii marki. Konferencja jest dla ludzi, głodnych wiedzy, inspiracji i nowości.
Nasze wydarzenie kierujemy również do przedstawicieli start-upów, którzy będą mieli szansę zdobyć możliwie, jak najwięcej kontaktów i klientów, dla swoich innowacyjnych działań oraz jednocześnie wiele się nauczyć i czerpać z doświadczeń innych.
Podczas konferencji, dla pierwszych 30 osób, które się zarejestrują, czeka nie lada gratka. Będzie możliwość przetestowania Google Glass! Zatem „zmobilizuj się” i dołącz do naszego wydarzenia, aby przekonać się, jak ważną rolę odgrywa mobile w dzisiejszej komunikacji marki.

The official conference app Mobile Marketing Mix.
The conference will be addressed not only for marketing departments, advertising agencies, media houses and interactive agencies. We want to first of all took part in the mobilu enthusiasts who want to learn about new trends associated with it, as well as learn how to play great importance in mobile communications and brand strategy. The conference is for people hungry of knowledge, inspiration and news.
Our event is also addressed to the representatives of start-ups, who will have the opportunity to possibly as many contacts and clients for their innovative activities and at the same time learn a lot and learn from the experiences of others.
During the conference, for the first 30 people who register, waiting for a real treat. It will be an opportunity to test the Google Glass! Thus, the "rally" and join our events to see how play an important role in today's mobile communications brand.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less