RS2016
Solomo Sp. z o.o.
1.42 Varies with device
Oficjalna aplikacja Kongresu Retail Summit 2016 - umożliwia na bieżąco śledzenie programu wydarzenia, wszystkich jego zmian i aktualizacji. Korzystając z aplikacji uczestnik ma również możliwość: brania udziału w ankietach, komentowania dyskusji podczas sesji i paneli oraz otrzymywania najnowszych wiadomości dotyczących forum.

Aplikacji pozwala na:
• Dostęp do listy uczestników: nazwisko, stanowisko, nazwę firmy
• Możliwość kontaktu z innymi uczestnikami poprzez wysyłanie wiadomości chat a także umawianie spotkań
• Sprawdzanie programu Forum
• Dostęp do listy panelistów i gości
• Wyrażenie swojej opinie podczas interaktywnych sesji i sondaży
• Komentowanie i zadawanie pytań bezpośrednio do panelistów
• Wyrażenie swojej opinii na temat Forum w specjalnej ankiecie

The official application Congress of Retail Summit 2016 - allows you to keep track program of the event, all the changes and updates. Using an application participant also has the ability to: participate in polls, commenting on the discussions during the session and panels and receive the latest news on the forum.

Application allows you to:
• Access to the list of participants: name, title, company name
• The possibility of contact with other participants by sending chat messages and appointments
• Checking Program Forum
• Access to the list of panelists and guests
• The expression of their opinions during interactive sessions and surveys
• Commenting and asking questions directly to the panellists
• The expression of his opinion on the topic in a special survey

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less