İnsan Kaynakları Zirvesi’nin bu yılki teması ‘’Smart Simplicity, Akılcı Sadelik’’; dünyayı bugün bulunduğu noktaya getiren varsayımların ve yönetim modellerinin, geleceğe taşıyamayacağı görüşüne dayanmaktadır. Organizasyonel inançlar ve uygulamalar geliştirildiği zamanlarda her şey daha yönetilebilir durumdaydı. İnsanların birbirleriyle iletişim kurma olanakları daha azdı, ulusal sınırlar daha belirgindi, yerel ortamlarda sosyal değerler vardı ve farklılıklar dünyasının karmaşıklığıyla mücadele etmesi gerekenler yalnızca birkaç üst düzey liderdi. zamandan günümüze kadar tedarik zincirleri küreselleşti, müşterinin alışkanlıkları dönüştü, kurumlar ülkelerden daha etkili konuma geldi, insanların ve üretimin gerçek zamanlı denetlenmesi mümkün oldu... Geleneksel organizasyon ve insan kaynakları anlayışları daha fazla organizasyonel birim, unvan, temel performans göstergesi ve daha çok ast-üst ilişkisi yarattı. Sonuç olarak daha hızlı, daha esnek ve hesap verebilir çalışma ihtiyacı göz ardı edilmeye başlandı; çünkü karmaşayı karmaşık bir şekilde yönetmeye çalıştık.
İnsan Kaynakları Zirvesi tüm profesyonellere bu karmaşıklığı yönetme biçimimize yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlıyor ‘‘Akılcı Sadelik’’.

The theme of this year's Human Resources Summit 'Smart Simplicity, Simplicity Rational'; bringing the world to the point today where assumptions and management models are based on the opinion can not move into the future. Organizational beliefs and practices were all more manageable when the situation improved. People had less opportunities to communicate with each other, national borders have become more pronounced, there were social values ​​in the local environment and the differences were only a few senior leaders need to grapple with the complexities of the world. time to the present day globalized supply chains, has become the customer's habits, institutions have become more influential position of the country, real-time people and the production was able to be controlled ... more organizational units of the traditional organization and human resources concept, titles, key performance indicators and more ast- He has created a high correlation. As a result, faster, more flexible and accountable operation needs were being ignored; because we try to manage complexity in a complex way.
Human Resources Summit aims to bring a new perspective on how we manage this complexity to the professionals 'Rational Simplicity'.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less