SSF - Secondary Sales Force
MDA.pl
1.9.9.7 Varies with device
Opracowaliśmy System SSF z myślą o zdecydowanym ulepszeniu Twojej komunikacji
z dystrybutorami i przedstawicielami w celu zwiększenia ich wydajności.

W Secondary Sales Force:
- Planuj strategię działań i realizuj ją kliknięciem
- Zdefiniuj nowe cele sprzedażowe
- Monitoruj wyniki sprzedaży
- Mobilizuj swoich przedstawicieli bezpośrednim nagradzaniem

Dzięki aplikacji SSF gdy Twoi handlowcy znajdą się w określonej odległości od zdefiniowanej lokalizacji GPS punktu sprzedaży w ich aplikacji mobilnej pojawi się zadanie sprzedażowe, promocja lub dowolna inna informacja przypisana dla tego punktu.

Secondary Sales Force to prosta i szybka komunikacja z handlowcami.

Jedna platforma. Szereg korzyści:
- Lepsza komunikacja z siłami sprzedaży
- Szybsze dotarcie do większego rynku
- Oszczędność czasu
- Prosta obsługa
- Pełny monitoring sprzedaży
- Inkrementalna sprzedaż produktów

We have developed a system of SSF in order to improve your communication firm
with distributors and representatives in order to increase their efficiency.

In the Secondary Sales Force:
- Plan strategy of actions and realize I click
- Define new sales targets
- Monitor sales
- Mobilizes their representatives directly rewarding

With this application, the SSF when your traders are in a certain distance from the defined GPS location point of sale in their mobile application will be the task of the sales, promotion, or any other information assigned to this point.

Secondary Sales Force is a simple and fast communication with traders.

One platform. A number of advantages:
- Improved communication of the sales force
- Faster to reach a larger market
- Saving time
- Easy to use
- Full monitoring of sales
- Incremental sales of products

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less