Danh bạ VTCO
hungndl
1.2 1.3mb

Danh bạ nhân viên công ty của công ty cổ phần không gian bao gồm các chức năng chính như sau:
1. Đăng nhập bằng tài khoản nhân viên
2. Xem danh sách nhân viên trong công ty
3. Gởi email, tin nhắn cho các nhân viên trong công ty
4. Gọi điện thoại

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less