נשר מפעלי מלט
Studio Bh
1.0.1 Varies with device
חברת נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ מפרסמת את דוח האחריות התאגידית שלה לשנת 2012. הדוח מאפשר שקיפות וקיום דיאלוג עם כלל מחזיקי העניין של החברה וסוקר את הפעילויות אותן מובילה נשר בתחום החברתי, הסביבתי והכלכלי. בדוח ניתן לקבל מידע כספי על פעילות תחום המלט ועל שילוב העקרונות הסביבתיים בתעשייה זו וכן פירוט על מדדי הביצוע הסביבתיים של נשר ושל כל אחד ממפעליה. בנוסף, מוצגות דרכי יישום המדיניות לניהול משאבים בר קיימא בנשר ומפורט תהליך ניתוח מחזור החיים (LCA). בגרסה זו ניתן לצפות בסרטון היסטורי ובסיור פנורמי של המפעל ברמלה.

למידע נוסף, בקרו באתר נשר: www.nesher.co.il

Nesher Israel Cement Enterprises Ltd. publishes corporate responsibility report its 2012. Reporting allows for transparency and dialogue with all the stakeholders of the company and reviews the activities those leads Eagle in social, environmental and economic. Report can get financial information on the activities of the cement and integrating environmental principles in this industry and details the performance measures environmental eagle and all of its plants. Additionally, page methods of implementation of policies for managing sustainable resources eagle and detailed process life cycle analysis (LCA). In this version you can watch a video history and panoramic tour of the factory in Ramla.

For more information, visit Eagle: www.nesher.co.il

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less