PlusMobile Lite
Suncode
1.4.2 Varies with device
System zarządzania procesami biznesowymi Plus Workflow dostępny jest już również w wersji na urządzenia mobilne!
Aplikacja Plus Mobile umożliwia obsługę procesów biznesowych z poziomu urządzenia mobilnego. Użytkownik w prosty sposób może akceptować i odrzucać zadania!

Aplikacja Plus Mobile umożliwia:
- zapamiętanie nazwy i hasła użytkownika,
­ - automatyczne logowanie się do systemu po prawidłowej konfiguracji aplikacji,
­ - przeglądanie skrzynki zadań użytkownika, która prezentowana jest w postaci tabeli,
­ - wykonywanie zadań znajdujących się w skrzynce użytkownika – akceptowanie lub odrzucanie ich,
­ - podgląd zadania na podstawie pobranych danych z systemu Plus Workflow,
­ - wyświetlanie załączonych dokumentów do obiegu i komentarzy,
­ - wysyłanie informacji o nowym zadaniu do skrzynki powiadomień twojego telefonu.
Aplikacja Plus Mobile działa z systemem Android w wersji 2.2 i wyższych.

The Business Process Management Workflow Plus is also available in a version for mobile devices!
Plus Mobile application provides support for business processes from a mobile device. You can easily accept or reject the task!

Plus Mobile app allows you to:
 - Remember the user name and password,
- Automatically log in to the system after proper configuration,
- Viewing box user tasks, which is presented in the form of a table,
- Perform the tasks contained in the user box - accepting or rejecting them,
- View tasks based on data collected from the system Plus Workflow
- View the attached document for circulation and comments
- Notification of new job alerts to your mobile phone cases.
Plus Mobile application works with Android version 2.2 and higher.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less