Monsoon
TechElite Inc
1.0.1 Varies with device
Ứng dụng soát vé điện tử cho kỹ thuật viên và cộng tác viên sự kiện Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió mùa Monsoon Festival.
Các tính năng chính:
- Đăng nhập với tài khoản đơn vị tổ chức hoặc cộng tác viên có quyền soát vé.
- Thống kê lượng vé, số người đã check-in theo từng sự kiện.
- Soát vé online.
- Đồng bộ dữ liệu và soát vé offline không cần kết nối internet.

Electronic ticket application for technicians and collaborators Events International Music Festival Monsoon Monsoon Festival.
Key features:
- Sign in to your account organizational unit or collaborators have the right ticket.
- Statistics of tickets, the number of people who check-in for each event.
- Lift tickets online.
- Data synchronization and conductor offline without internet connection.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less