KNB DilemmApp
KPMG AG
1.3.0 Varies with device
Met deze app wil de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de discussie over dilemma’s binnen het notariaat bevorderen. Iedere twee weken ontvangen deelnemers een pushnotificatie dat een dilemma klaar staat. Deelnemers kunnen kiezen uit vier antwoordopties en kunnen vervolgens in percentages de respons van anderen zien. Deelnemers krijgen feedback in de vorm van een score die laat zien in welke mate de deelnemer zich bij zijn keuzes laat leiden door bepaalde belangen. Na het invullen van 8 dilemma’s ontvangt de deelnemer een beschrijving van zijn/haar persoonlijk profiel. Gedurende de looptijd van een dilemma kunnen deelnemers met elkaar discussiëren over het betreffende dilemma. Na twee weken plaatst de KNB een slotopmerking bij het dilemma. Deelnemers kunnen zelf ook voorbeelden van dilemma’s via de app indienen. Gebruikersnaam en inlogcode voor de app zijn op Notarisnet te vinden.

With this app the Royal Notarial Association (KNB) is to promote the discussion on dilemmas within the notarial profession. Every two weeks, participants will receive a push notification that dilemma is waiting. Participants can choose from four answer options and can then percentages see the response of others. Participants receive feedback in the form of a score that shows how much the participant with choices guided by certain interests. After completing eight dilemmas, the participant will receive a description of his / her personal profile. During the term of a dilemma participants can discuss with each other about the particular dilemma. After two weeks, the KNB puts a final comment on the dilemma. Participants can also examples of dilemmas submit via the app. Username and login for the app can be found at Notarisnet.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less