NOvA DilemmApp
KPMG AG
1.2.0 Varies with device
Met deze app wil de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) de discussie over dilemma’s in de advocatuur bevorderen. Iedere twee weken ontvangen deelnemers een pushnotificatie dat een dilemma klaar staat. Deelnemers kunnen kiezen uit vier antwoordopties en krijgen in percentages de respons van anderen te zien. Deelnemers krijgen feedback in de vorm van een score die laat zien in welke mate de deelnemer zich bij zijn keuzes laat leiden door bepaalde belangen. Na het invullen van 8 dilemma’s ontvangt de deelnemer een beschrijving van zijn persoonlijk profiel. Gedurende de looptijd van een dilemma kunnen deelnemers met elkaar discussiëren door een reactie te geven op een dilemma. Na twee weken plaatst de NOvA een slotopmerking bij het dilemma. Deelname is geheel vrijblijvend. Deelnemende advocaten kunnen ook zelf dilemma’s indienen voor de app.

This app aims to promote the Dutch Bar Association (Association) discussions on dilemmas in the legal profession. Every two weeks, participants will receive a push notification that dilemma is waiting. Participants can choose from four answer options and get into percentages to see the response of others. Participants receive feedback in the form of a score that shows how much the participant with choices guided by certain interests. After completing eight dilemmas, the participant will receive a description of his personal profile. During the term of a dilemma participants can discuss with each other by providing a response to a dilemma. After two weeks, the Association places a final comment on the dilemma. Participation is completely voluntary. Participating lawyers can also submit their own dilemmas for the app.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less