VONK 360° MONITOR
Tiny Orca
1.0 Varies with device
360° MONITOR is een product van VONK (Bureau voor Functionele Mensenkennis). Het betreft een instrument waarmee, anders dan bij bestaande 360 graden feedback instrumenten, over een langere termijn een in beginsel onbeperkt aantal gedragsobservaties kunnen worden uitgevoerd. De kandidaat (geobserveerde) ontvangt rechtstreeks en automatisch enkelvoudige rapportages over hetgeen de assessor (observator) heeft waargenomen. Daarmee verzamelt de kandidaat gedurende een langere periode materiaal op basis waarvan hij of zij de eigen competentieontwikkeling kan volgen (monitoren). Doordat observaties worden geregistreerd met behulp van mobiele devices, leent het instrument zich uitstekend voor 'buiten' gebruik (bijvoorbeeld bij training en oefening van hulpdiensten). De app bevat behalve toegang tot de 360 graden monitor (survey) instructievideo's voor competentie-ontwikkeling.

360 MONITOR is a product of SPARK (Centre for Functional Knowledge People). It is an instrument which, unlike existing 360-degree feedback instruments, over a longer term is in principle unlimited number of behavioral observations can be performed. The candidate (observed) receives directly and automatically separate reports on what the assessor (observer) has been observed. This collects the candidate material for a longer period on the basis of which he or she can follow their own competence (monitors). Because observations are recorded using mobile devices, the device is ideal for 'outside' use (eg training and exercise of emergency). The app contains in addition to access to the monitor 360 degrees (survey) instructional programs for competency development.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 - 4.2.2

...more ...less