Tradecorp Lietuva
Tradecorp International
1.6 Varies with device
„Tradecorp“ mobilioji programėlė – tai pagalba ūkininkui ir agronomui, auginantiems įvairias augalų kultūras visame pasaulyje. Programos „Maisto medžiagų poreikis“ įrankis pateikia pagrindinius reikalavimus augalams ir nurodo tinkamiausią „Tradecorp“ produktą, kuris padės gauti gerą ir aukštos kokybės derlių. „Maisto medžiagų trūkumas“ – pateikia duomenų bazę, kurioje sukauptos pagrindinių augalų maisto medžiagų trūkumų nuotraukos. Taip pat patariama kokį „Tradecorp“ produktą panaudoti, norint panaikinti šį trūkumą. „Produktų katalogas“ – pateikiamos produktų normos, naudojamos skirtingiems augalams įvairiose augimo tarpsniuose, produktų sudėtis ir įspėjimai. „Maišymas“ – pateikiama informacija, padėsianti paprasčiau ir greičiau paruošti tirpalus, įskaitant maišymo eiliškumą. Įrankis „Vandens kokybės gerinimas“ – padeda ūkininkui sureguliuoti vandens pH ir jo kietumą, kad būtų užtikrintas maksimalus purškimo efektyvumas, naudojant tikslią „Spray Plus“ normą.

"Tradecorp 'mobile gadget - it help the farmer and agronomist, raising a variety of plant cultures around the world. Applications need for nutrients tool provides the basic requirements for plants and indicate the most appropriate "Tradecorp product that will help to get good yields and high quality. "Nutrient deficiency" - provide a database that gathers the main plant nutrient deficiencies in the photo. We also recommend that any "Tradecorp" product used to eliminate this deficiency. "Products" - the product rates used for different plants in different stages of growth, the composition and warnings. "Shuffle" - contains information to help prepare simpler and faster solutions, including mixing sequence. Tool for water quality improvement - helps the farmer to adjust the pH of the water and its hardness to ensure the maximum efficiency of the spray using the exact Spray Plus rate.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less