trexdcaslive Monitor
Mert Yazılım Ltd. Şti.
1.5 Varies with device
Dcas, üretim alanından eş zamanlı olarak veri toplamaya
olanak sağlayan ve diğer ERP sistemleriyle haberleşebilen entegre veri toplama sistemidir.
Toplanan veriler özellikle Toplam Ekipman Etkinliği (OEE) değerlerinin hesaplanmasında kullanılır.

DcasLive Monitor uygulaması, Dcas sistemi kurulu kurumların, windows8 uygulamaları üzerinden fabrika
anlık verilerine ve OEE değerlerine erişebilmesini sağlar.

Gizlilik Politikası:

Güvenli erişim bilgileri, Mert Yazılım Ltd Şti.tarafından sağlanmaktadır.
Dcas kullanıcıları erişim yetkisi almak için bu formu onaylamalıdırlar.
http://trex.com.tr/downloads/dcas_live_onam_formu.pdf

Tavsiye edilen Donanım:

Windows 8.1 Tabletler.

Deneme Kullanımı:

Herhangi bir kullanıcını programı test edebilmesi için giriş formunda aşağıdaki bilgileri doldurması yeterlidir.

Kurum Kodu: TST
Kullanıcı Kodu : TREX
Parola : 12345678

DCAS, production from the field to collect data simultaneously
can communicate and integrate with other ERP systems that allow data collection system.
The data collected specifically Overall Equipment Effectiveness (OEE) values ​​used in the calculation.

dcasliv Monitor application, DCAS system installation institutions, factories applications via Windows8
instant access to data and enables OEE values.

Privacy Policy:

Secure access to information, is provided by Mert Software Co., Ltd. Şti.taraf.
DCAS users to get access privileges must approve this form.
http://trex.com.tr/downloads/dcas_live_onam_formu.pdf

Recommended Hardware:

Windows 8.1 tablets.

Trial Use:

Any entry form for users to test the program is sufficient to fill the following information.

Agency Code: TST
User ID: TREX
Password: 12345678

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less