update
Aarhus Kommune
1.0.1 Varies with device
Som ansat i Aarhus Kommune kan du her indberette og få overblik over din ferie, fravær samt kørsel - som efterfølgende vil blive godkendt af din nærmeste leder. Hvis du er timelønnet kan dine indberette timer.
Du skal anvende din NemID første gang, hvorefter du skal danne en personlig kode.

Find hjælp og yderligere information på www.aarhus.dk/medarbejder

As an employee of Aarhus you here to report and track your vacation, absence, and running - which will subsequently be approved by your manager. If you are paid by the hour, your report hours.
You must use your NemID first time, after which you have to form a personal code.

Find help and additional information on www.aarhus.dk/medarbejder

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less