Order24 Restaurant
TS24 Corp
1.1.38.4 Varies with device
Order24 Restaurant là một chức năng đặt hàng kết nối với phần mềm quản lý bán hàng SM24 trên các thiết bị di động hoạt động trên các hệ điều hành iOS, Android, Windows Phone.

Hỗ trợ loại hình bán hàng: nhà hàng, cafe, quán ăn,...

Ví dụ: Trường hợp quản lý nhà hàng, khách hàng chọn thực đơn ngay tại bàn, xem được chi tiết hóa đơn thanh toán, gửi yêu cầu đặt món. Quản lý nhà hàng thấy được đơn hàng tức thời, chuyển thông tin đặt hàng cho bộ phận bếp, in hóa đơn thu tiền. Khi ở chế độ nghỉ màn hình sẽ chạy chức năng quảng cáo sản phẩm cho nhà hàng.

Order24 Restaurant is an order function connected with sales management software SM24 on mobile devices operating on iOS, Android, Windows Phone.

Support sales types: restaurants, cafes, bars, ...

Example: Case management, clients choose the menu at the table, view invoice details, request ordering. Restaurant manager saw orders immediate transfer order information for the kitchen department, printing cash receipts. When in idle screen advertising will run functional products for restaurants.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less