Store Cash register
TWIG
2.2 Varies with device
STORE CASH REGISTER – mobilná pokladňa, mobilný predajca
Výborná aplikácia, ktorá slúži ako absolútna náhrada POS systémov. Prostredníctvom tejto aplikácie dokáže obsluhujúci personál objednávať, účtovať, predávať aj bez použitia PC. Zvýši Vám tržby a zníži počet zlých / nesprávnych / chybných objednávok.

Funkcie:
- používateľ vie rýchlo a plnohodnotne vytvárať objednávky a účtovať ako na klasickej pokladnici
- práce v online / offline režime
- práca s komisionálnym skladom
- tlač bločkov priamo z mobilu
- dizajn na ovládanie jednou rukou
- dá používať napríklad v aute, alebo pri podomovom predaji.

STORE CASH REGISTER - mobile cash, mobile vendor
Excellent application that serves as an absolute substitute POS systems. Through this application, the operator can order, charge, sell without using a computer. You will increase sales and reduce the number of bad / wrong / incorrect orders.

Features:
- The user can quickly and fully create order and accounted for as the classic Treasury
- Work in online / offline mode
- Work with by the committee in stock
- Print receipts directly from your phone
- Design for one-handed operation
- Can be used, for example in the car or on the doorstep.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less