TCHQ Dich vu cong truc tuyen
2B System Co., Ltd
2.1 2.8mb

Nhằm phục vụ tốt hơn việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp cũng như cán bộ công chức Hải quan. Tổng Cục Hải quan xin giới thiệu ứng dụng tra cứu thông tin trên thiết bị di động, bao gồm các chức năng sau:
- Tra cứu diễn biến nộp thuế của tờ khai hải quan.
- Tra cứu thông tin nợ thuế.

Content rating: Everyone 10+

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less