NejPomocník.cz
Josef Zelinka
1.7 Varies with device
NejPomocník.cz je unikátní tržiště, které pomáhá spojovat lidi, kteří něco potřebují něco zařídit či udělat, s přátelskými a důvěryhodnými lidmi z okolí, kteří tyto úkoly pro ně mohou vykonat.

Potřebujete uklidit dům, uvařit nebo posekat trávu. Naši prověření pomocníci, tyto úkoly za vás udělají. Vám zůstane více času pro sebe nebo svou rodinu.

Samozřejmostí je pojištění všech úkolů proti poškození nebo zničení zařízení. Naši pomocníci jsou však profesionálové a ničeho takového se bát nemusíte.

Vytvoření účtu a vložení úkolu je zcela zdarma a k ničemu vás nezavazuje.

Jak to funguje? Vložíte úkol. Na tento úkol vám pomocníci dávají své nabídky, za jakou částku úkol zrealizují. Vy si vyberete nejvhodnější nabídku a tu akceptujete. Částka za úkol je rezervována na vašem účtu a až po úspěšném dokončení úkolu je účtována.

NejPomocník.cz is a unique marketplace that helps connect people who need something to do errands or, with a friendly and trustworthy people from the neighborhood who these tasks for them they can do.

Need to clean the house, cook or mow the grass. Our review of helpers, these tasks will do for you. You will have more time for yourself or your family.

Of course there is insurance for all tasks against damage or destruction of equipment. Our assistants are professionals, however, and nothing like that do not worry.

Create an account and insert task is completely free and without obligation.

How does it work? Insert task. This task helpers you give bids for how much could complete the task. You choose the best offer and the acceptance. Amount task is reserved on your account and following the successful completion of the task is charged.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less