Compenda
Ultraware
3.0.1 Varies with device
Even de laatste status van een project opzoeken? Dankzij de Compenda app kun je altijd bij je klant- en organisatiegegevens. Werk relatiegegevens bij, krijg inzicht in de voortgang van een project en/of verwerk direct je declaraties. Op elk moment, op elke plaats en realtime (geen vertraging of synchronisatie). Altijd de laatste bedrijfsupdates binnen handbereik.

-Betrouwbaar en veilig
-Continue doorontwikkeling
-Snel, stabiel en efficiënt
-Gemakkelijk in gebruik

Relaties
Al je klantgegevens bij de hand. Tijd- en locatieonafhankelijk.


Projecten
Inzicht in de voortgang van een project. Direct weten waar je aan toe bent.


Order
Al je orders en offertes inzien. Altijd inzicht en controle over het voorstel.


Taken
Nog te ondernemen acties raadplegen. Snel en gemakkelijk efficiënt werken.


Declaraties
Direct uren, materiaal en kilometers declareren. Voorkomt fouten in de afhandeling.


Contacten
Stuur een e-mail, sms of bel je contacten vanuit de App. Zakelijk en privé blijft gescheiden.

*Minimaal vereist Compenda 124.48.6

Just look up the latest status of the project? Thanks Compenda app you can always at your customer and organizational data. Working relationship with data, gain insight into the progress of a project and / or process your invoices directly. At any time, at any place and in real-time (no delay or synchronization). Always the latest business updates at your fingertips.

-Betrouwbaar And safe
-Continuous By development
-Quick, Stable and efficient
-Easy to use

relationships
All your customer data at hand. Time and location independent.


projects
Insight into the progress of a project. Immediately know where you stand.


Order
As you understand orders and quotations. Always insight and control over the proposal.


tasks
Still see actions to be taken. Quick and easy to work efficiently.


Declarations
Declaring direct hours, materials and mileage. Prevents errors in the handling.


Contacts
Send an e-mail, SMS or call your contacts from within the App. Business and private stays separate.

* Minimum required Compenda 124.48.6

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.2 and up

...more ...less