Hệ thống quản lý SP Vinaphone
BILLING.VINAPHONE
2.8 Varies with device
Ứng dụng Quản lý sản phẩm Vinaphone, phiên bản dành cho Điện thoại di động và Máy tính bảng Hỗ trợ công tác quản lý các sản phẩm của Vinaphone. Giúp cho CTV/ NVBH của Vinaphone có thể thực hiện các giao dịch bán hàng, Kích hoạt hàng hóa, Quản lý danh sách điểm bán và tuyến bán hàng của mình một cách nhanh chóng, dễ dàng và thuận tiện.
Tính năng chính:

1. Quản lý điểm bán

2. Quản lý tuyến bán hàng

3. Bán hàng trực tiếp

4. Thu cước

5. Tra cứu tài khoản đặt cọc

6. Kích hoạt sản phẩm
7. Đăng ký thông tin
8. Chọn số TB
9. Hòa Mạng TB trả trước
10. Đổi SIM
11. Bán dịch vụ VAS
12. Tra cứu thông tin sản phẩm
Lưu ý: Bạn cần đăng nhập mới có thể thấy và dùng được toàn bộ các chức năng.

Applications Product Management Vinaphone, version for mobile phones and tablet support management products Vinaphone. Help for CTV / NVBH Vinaphone can perform sales transactions, Activate goods, list management and online outlets to sell their goods quickly, easily and conveniently.
Key Features:
1. Management of sale
2. Manage online sales
3. Direct Sales
4. Income Plans
5. Checking account deposits
6. Product Activation
7. Registration Information
8. Select the number of TB
9. TB prepaid roaming
10. Change the SIM
11. Sell VAS
12. Product inquiry
Note: You need to login to be able to see and use all the functions.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less