LEAPphone
Voxporta A.S.
VAU 16.0mb
LEAPphone; İletişim konusunda sizi zaman, mekân kavramlarından kurtarır, kurum içi görüşmelerinizi internet üzerinden ücretsiz gerçekleştirmenizi sağlar.

LEAPphone powered by LEAPvoX®

LEAPphone Nedir?
LEAPvoX® santralini ücretsiz mobil haberleşmede kullanabilmeniz için LEAPphone® uygulaması geliştirilmiştir.
LEAPvoX® santralinde tanımlı olan tüm kullanıcılar LEAPphone® uygulaması olan tüm mobil cihazlar ile ücretsiz olarak sesli ya da görüntülü görüşme gerçekleştirebilirler.
LEAPphone uygulaması Android ve iOS (Apple™ iPhone, iPod, iPad) tabanlı cihazlarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
LEAPphone uygulamasını kullanabilmeniz için LEAPvoX® IP Telefon santraline ihtiyacınız olacaktır. LEAPvoX® santralinde bir defa abone tanımlamanız halinde LEAPvoX®’u ücretsiz kullanmaya başlayabilirsiniz.

LEAPphone Eşleştirilmesi:
LEAPphone uygulamasının kurumunuza/işletmenize ait LEAPvoX® IP Telefon Santralına ulaşıp, oturum açabilmesi için daha önceden LEAPphone ‘un çalıştırılacağı cep telefonuyla abone numarasının ilişkilendirilmesi gerekmektedir.
LEAPphone uygulaması çalıştırıldığında çıkan Cihaz No’yu not ediniz.
LEAPvoX® IP telefon santralinizde telefonunuzdan aldığınız Cihaz No’yu bir dahili telefon ile ilişkilendiriniz: LEAPvoX® santralinde abone tanımlamanız için yönetim paneline giriş yapılması gerekmektedir. Bu işlem için sistem yöneticinizden destek alabilirsiniz. Yönetici panelinde kullanıcı oluşturmak ya da var olan bir kullanıcı için telefon tanımlamak için Dahili Telefonlar sayfasında Mobil Cihaz ID satırına uygulamanın kurulduğu mobil telefonun bilgisinin girilmesi gerekmektedir.
LEAPphone uygulaması açılış ekranına LEAPvoX® santralinizin adresini girmeniz gerekmektedir. Santral adres bilgisini sistem yöneticinizden öğrenebilirsiniz. Örnek olarak kurumunuz/işletmenizin alan adı bu işlem için kullanılabilir (66.77.88.99 veya santral.alanadi.com).
LEAPphone abone bilgisini santralden almaktadır. Kullanıcı adı ve şifre hatırlamanız gerekmemektedir.

Arama Ekranı:
Santral- telefon eşleşmesi tamamlandıktan sonra karşınıza arama ekranı gelecektir. Rehber sayfasında santralinizde kayıtlı olan tüm numaralar listelenecektir. Kişi adlarının yanında bulunan ikonun rengi kişinin online (açık yeşil), offline (koyu yeşil), kurumsal (mavi), kişisel (sarı) durumunu belirtir. Rehberi listeleme seçeneklerinde kişi durumuna göre kişileri listeleyebilisiniz.
Kişiye rehberden ya da numarasını biliyorsanız Tuş Takımı ekranında numarasını tuşlayarak ulaşabilirsiniz. Kişiyi sesli ya da görüntülü arayabilirsiniz.
Geçmiş ekranından arama geçmişinizi görüntüleyebilirsiniz. Menü tuşunu tıkladığınızda çağrı kayıtlarını sil butonu ile arama geçmişini temizleyebilirsiniz.
LEAPphone ile;
Dahili - dahili aramalar
- Yetkiniz dahilinde dahili - harici aramalar
- Gelen aramaları cevaplandırma
- 3 yönlü aramalar
- LEAPvoX® telekonferans odalarına erişim
- Kurumsal ve kişisel rehberinize erişim
- Çağrı kayıtlarınıza erişim
- 3G/4G üzerinden erişim yetkilendirmesi
- SMS gönderme (Sadece GSM ve SMS özelliği bulunan santraller için geçerlidir.)
işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

UYARI:
-Uygulamayı kaldırıp tekrar kurduğunuzda “Cihaz No”su değişecektir. Admin paneline giriş yaparak Dahili Telefonlar sayfasındaki kullanıcı bilgilerinde Mobil Cihaz ID bilgisini güncellemeniz gerekecektir.
-Uygulama 3G Kullanımına izin ver özelliği pasif halde başlatılır. Ayarlar bölümünde 3G özelliğinin aktif hale getirilmesi halinde data kullanımı operatör tarafından ücretlendirilebilir.

©2011 Voksporta Teknoloji Urunleri San.ve Tic. A.S. (Voxporta® A.S.) Tüm hakları saklıdır.

leappho to; You when it comes to communication, the space saving concept, allows you to free your house calls to perform on the internet.

                                                leappho powered by the leapvox®

leappho to What?
leapphone® leapvox® plant in order to use the application free mobile communication have been developed.
All users defined in the plant leapvox® free with all mobile devices which can perform voice or video calls leapphone® applications.
leappho the application of Android and iOS (Apple iPhone ™, iPod, iPad) based devices are designed to work in.
To use the application, you will need to leapvox® leappho IP telephone exchange. If you define a time leapvox® subscribers can start using the plant free of leapvox®.

Mapping the leappho:
leappho the implementation of your organization / company to reach the leapvox® of IP Telephone Exchange, in order to log on to the previously leappho 'must be associated with the subscriber's mobile phone number will be run.
When the application is run, the device leappho note Nou.
No leapvox® IP telephony device that you receive your phone, your association with your plant an internal phone: leapvox® entry must be made to the administration panel to define the subscriber station. You can get your system administrator to support this process. To create a user or an existing user in the admin panel Built-in Wireless and Mobile Phones page to define the telephone line was established application ID must be entered in the mobile phone's information.
You need to enter the application splash screen to your plant to leappho leapvox® address. You can find out information from your system administrator central address. As an example, your organization / company of your domain name is available for this operation (66.77.88.99 or santral.alanadi.co I).
the subscriber information is leappho the plant. You do not need to remember user name and password.

Search Screen:
Er plants phone pairing search screen will come after the completion of your face. All page numbers stored in your plant will be listed in the directory. The color of the icon next to the contact name of the person online (light green), offline (dark green), institutional (blue), personal (yellow) indicate the status. You listeleyebilis person by person in case of directory listing options.
If you know the person or number from the directory can be accessed by dialing the number on the Keypad screen. People can search for audio or video.
You can view your call history from the History screen. When you click the menu button, you can call the Delete button to clear the search history records.
leappho with the;
 Internal - internal calls
- Internally within your authority - external calls
- Answering incoming calls
- 3-way calls
- Leapvox® access the teleconference room
- Corporate and personal contacts in your access
- Access your call records
- 3G / 4G access authorization through
- Sending SMS (Only applies to plants with GSM and SMS.)
You can perform the operation.

CAVEAT:
When you remove and re-install the application to the "Device ID" water will change. Built-in user information in the page by logging into the admin panel Phones Mobile Device ID will be required to update the information.
-Application Allow the 3G feature starts to use passive state. If the activation of 3G data usage in Settings section may be charged by the operator.

© 2011 Voksport technology products for Industry and Trade. A. S. (Voxporta® Inc.) All rights reserved.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less